Knowledge is a key asset for life.

AHS NU "LIFE" Platform

supports learning for every stage of life

โครงการประชุมวิชาการครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

×
ลิงค์การเลือกหัวข้อการประชุม

คำอธิบายหลักสูตร

ช่วงวันรับสมัคร

วันเริ่มเปิดรับสมัคร 2024-02-01

วันปิดรับสมัคร 2024-04-30

วันปิดรับการชำระเงิน 2024-04-30

จำนวนที่รับสมัคร

28/200 ท่าน

ช่วงเวลาเรียน

วันที่ 5 - 6 มิถุุนายน 2567

รูปแบบการอบรม : onsite

สถานที่จัดอบรม : ห้องคอนเวนชั่น 1 / ห้องลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศนียบัตร

การเรียนรูปแบบ onsite

...

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
ผศ.ดร.ทนพญ.นริศร คงรัตนโชค
รศ.ดร.ทนพญ.อัญชลี จิตธรรมมา
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม
อาจารย์ ดร.ทนพ.นพดล จำรูญ
ทนพญ.วราทิพย์ ศรีทอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม
รศ.ดร.ทนพญ. ชุติธร เกตุลอย ทนพญ.วาสนา ขยันการนา
คุณปรียา นพเก้า ผศ.ดร.ทนพ.กิตติศักดิ์ แถวนาชม
คณะสหเวชศาสตร์

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
คุณกาญดา คันศร
AHS-life-platform@nu.ac.th
055-966222
http://www.ahs.nu.ac.th

...
ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดกรุณาอ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าการใช้คุกกี้

คุณสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น


คุกกี้ที่จำเป็น
คุกกี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ
คุกกี้เชิงสถิติช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์เข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไรโดยการรวบรวมและรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน

คุกกี้สำหรับการตลาด
คุกกี้การตลาดใช้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ จุดประสงค์คือการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้แต่ละรายและด้วยเหตุนี้จึงมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาบุคคลที่สาม

คอร์สแนะนำ

( ดูทั้งหมด )